ConnectOpinions panel är ett initiativ av panel Inzicht B.V., som är registrerad i Handelskammarens handelsregister under nummer 56080239. Panelen är skapad i samarbete med Cint A.B. och Qassa.

Härunder beskrivs rättigheterna och skyldigheterna för dig som en medlem av panelen Connect Nederland steg för steg. Genom att registrera dig accepterar du följande punkter:

 

Artikel 1: Tillämplighet; överenskommelse.

1.1 Dessa allmänna villkor är applicerbara på din användning av tjänsten ConnectOpinions, inkluderande men inte begränsande till (1)  medlemskap i en konsumentpanel eller underpanel av ConnectOpinions, (2) användning av och/eller åtkomst till hemsidan, (3) deltagande i en enkät eller undersökning som erbjuds, tillhandahålls, hålls eller handhas av/eller via ConnectOpinions och (4) valmöjligheten för, och/eller inlösning av premier, incitament, rabatter och priser erbjudna för särskilda kampanjer eller aktiviteter, inkluderande men inte begränsande till fullföljda enkäter. Panelen ConnectOpinions är en konsumentpanel som du kan delta i utan kostnad. Deltagaren har inga förpliktelser mot konsumentpanelen, förutom de skyldigheter nämnda i dessa allmänna villkor. ConnectOpinions förbehåller sig rätten att neka, begränsa, bannlysa och/eller avvisa dig tillgång till, användning av, och/eller deltagande i tjänsterna när som helst, av vilken anledning som helst.

1.2 Överenskommelsen lyder under holländsk lag.

 

Artikel 2: När kan man delta?

2.1 Medlemskap i panelen är vanligtvis tillgängligt för individer som möter kraven för medlemskapet, inkluderande men inte begränsat till kraven om minimumålder (16 år och äldre) och geografisk plats (boende i Nederländerna). Kraven för medlemskap i panelen kan variera för olika paneler eller underpaneler från ConnectOpinions. Vi tillåter endast en medlem per unik mejladress. ConnectOpinions kan vägra att erbjuda sina tjänster till någon, när som helst, av vilken anledning som helst, utan att specificera anledningar.

2.2 Om flera konton används inom samma hushåll finns det en strikt koll på den separata hanteringen av dessa konton. Det behöver inte finnas någon likhet mellan dessa konton. Om vi upptäcker att dessa allmänna villkor bryts, kommer vi att blockera kontona.

 

Artikel 3: Registrering/Bli medlem

3.1 Vid registrering måste informationen fyllas i sanningsenligt.

3.2 Endast en registrering per person är tillåten. Medlemskap i panel är specifikt för den person som registreras för medlemskap i panelen. Du bekräftar att du får tillgång till, använder och /eller deltar i tjänsterna som en självständig entreprenör och att inga förhållanden som agent, partner, delat företag, anställd-arbetsgivare eller franchisegivare-franchisetagare är underförstått eller konkluderat som ett resultat av denna överenskommelsen.

3.3  Om detaljerna ändras, måste dessa bli justerade så fort som möjligt (till exempel när du hare n ny mejladress eller hemadress).

3.4 Alla efterfrågade detaljer måste fyllas i.

3.5 Som panelmedlem är du ansvarig för säkerheten hos ditt användarnamn och lösenord och du är ansvarig för användningen, om den är tillåten eller ej, av ditt användarkonto. ConnectOpinions råder starkt mot användning av nationellt försäkringsnummer, kontonummer eller annan identifikation eller kontonummer som användarnamn eller lösenord.

3.6 Du ska endast registrera dig om du är intresserad av ett medlemskap i panelen. Om det upptäcks att du har gjort en inkorrekt eller falsk registrering avslutas ditt konto och du förlorar allt du tjänat.

3.7 Se till att din mejladress alltid är tillgänglig. Om vi får en rapport om att din mejladress inte är tillgänglig (studsar tillbaka) kommer inga mail att skickas till dig. När du förväntar dig att inte kunna ta emot mail från ConnectOpinions på grund av att din mejladress inte är (har inte varit) tillgänglig, var god kontakta info@connectopinions.se

 

Artikel 4: Deltagande i enkäter och sparande.

4.1 När du registrerar dig själv i panelen ger du tillstånd att ta emot mail från panelen. Antalet mail som du får varierar mellan 0 till 10 mail per dag.

4.2 Mailen riktar sig till målgrupper så det är möjligt att du kan komma att ta emot färre eller fler mail än andra medlemmar.

4.3 Du får inte/kan inte registrera samma mejladress två gånger.

4.4 Punkterna som nämns i inbjudan av ConnectOpinions gäller beloppet du kommer få för att slutföra hela enkäten.  När du inte är en del av målgruppen för enkäten eller när det finns tillräckligt med deltagare kommer inte poängen att delas ut.

4.5 Du får ekonomisk kompensation för att slutföra enkäter. Därför behöver du specificera ditt namn, IBAN-nummer och BIC-kod i ditt personliga konto hos ConnectOpinions. BIC-koden krävs för att behandla din betalning via SEPA. BIC-koden fylls i automatiskt efter att du har specificerat ditt IBAN-nummer.

 

Artikel 5: Vinnande priser.

5.1 Om du vinner ett pris i panelen på ett sätt som är utvecklat av ConnectOpinions gäller följande villkor: priser betalas endast ut om du följer dessa villkor; priser betalas ut/skickas till den adress/konto som du specificerade vid registreringen. Säkerställ att denna information alltid är uppdaterad; slutförandet av frågeformulär från ConnectOpinions görs på egen risk.

5.2 När det är möjligt försöker vi organisera trevliga specialerbjudanden för våra medlemmar. Detta kan inkludera: utlottning av priser (möjligtvis erbjudet av kund/förhållande), rabatt på produkter (möjligt efter slutförd enkät). Inga rättigheter kan härledas till organiseringen av rabatter eller priserbjudanden; till exempel, som tillägg eller som substitut för vanlig ersättning för slutförda enkäter, eller som bonus och med vilken frekvens som dessa organiseras.

5.3 ConnectOpinions tar avstånd från tvånget att organisera rabatter eller priserbjudanden.

5.4 ConnectOpinions halls inte ansvariga för kampanjer eller villkor för kampanjer som har skickats till dig åt våra samarbetspartners. När du tar emot kommunikation från våra samarbetspartners skickar vi alltid avsändaren av kommunikationen. Vi råder dig att alltid läsa de allmänna villkoren för den aktuella samarbetspartnern noggrant.

5.5 Förutom det som är olagligt enligt applicerbar lagstiftning godtar du att ConnectOpinions inte kan hållas ansvariga för indirekta, oförutsedda, speciella kriminella konsekvenser och/eller skador, av vilken anledningen eller orsak som helst, oavsett om ConnectOpinions är medvetna om att möjligheten för sådan skada kan finnas. Varje anspråk och varje dispyt med ursprung I eller relaterad till din användning av tjänster och/eller de allmänna villkoren måste presenteras inom ett år efter att ett anspråk eller en dispyt har ägt rum.

 

Artikel 6: Betalning av saldo

6.1 När du använder tjänsterna har du valet att ta emot belöningar, incitament eller delta i utlottning av priser. Information, officiella regler och allmänna villkor för belöningar, incitament och utlottning av priser kan finnas tillgängliga på en panels hemsida, i början eller i slutet av en enkät, i inbjudan till enkäter och/eller på ConnectOpinionss hemsida och/eller deras direkta partners. Incitament och/eller priser kan beskrivas i nyhetsbrev eller andra former av kommunikation som distribueras eller publiceras av ConnectOpinions och/eller deras direkta partners. Belöningar, incitament eller priser kan inte föras över.

6.2 Du kan ansöka om utbetalning när du har sparat ihop ett saldo på minst 1,000,000 poäng. Endast ett saldo på 1,000,000 poäng representerar ett verkligt värde i euro, nämligen 12.50 euro per 1,000,000 poäng. Upp till 1,000,000 poäng representerar poängen endast ett fiktivt värde i euro:

  • 1,000 Poäng = 1.25 fiktiva euro cents
  • 5,000 Poäng = 6.25 fiktiva euro cents
  • 100,000 Points = 1.25 fiktiva euro

6.3 En utbetalning kan göras vis bank/bankgirokonto och görs enligt SEPA-villkor. För att ansöka om utbetalning måste du specificera ditt namn, IBAN-nummer och BIC-kod i ditt personliga konto hos ConnectOpinions.

6.4 Utbetalningar kan endast registreras i multituder av 1,000,000 poäng. Det resterande saldot stannar på ditt konto så att du kan fortsätta att spara till nästa utbetalning.

6.5 Ett bank/bankgirokonto kan endast användas till ett konto hos ConnectOpinions. När detta används till flera konton har ConnectOpinions rätten att avsluta alla den aktuella deltagarens konto.

6.6 Din ansökan om betalning kommer att bli kontrollerad och hanterad inom 30 arbetsdagar efter den gjorda ansökan. Inga rättigheter kan tas från betalningsvillkor hos ConnectOpinions.

6.7 ConnectOpinionss (elektroniska) administration gäller som bevis för betalning, förutom i fall av skrivet motbevis från dig som panelmedlem.

6.8 Om du tjänar ett belopp från enkäter på ConnectOpinions har du inkomst från ”annat arbete”. Detta kan få konsekvenser för skatten du ska betala. Inom annat arbete gör Skatteverket skillnad mellan att ”utföra arbete åt familj och vänner mot kompensation för utlägg”. Du behöver inte nämna denna inkomst i din deklaration. Skatteverket gör inget tydligt yttrande vad gäller ”inkomst från deltagande i paneler online”. ConnectOpinions anser medlemmarna som ansvariga för att deklarera saldot som tjänats via ConnectOpinions. ConnectOpinions är aldrig ansvariga för några anspråk eller böter som du fått för att inte ha rapporterat det utbetalda beloppet på ett korrekt sätt på ConnectOpinions.

 

Artikel 7: Sekretess och personlig information

7.1 För att kunna erbjuda sina tjänster måste ConnectOpinions hantera din personliga information. ConnectOpinions inkluderar personlig information i en fil som är registrerad vid Autoriteit Persoonsgegevens (Institutet för skydd av personlig information) under nummer: M1468571.

7.2 ConnectOpinions försäkrar att hanteringen av personlig information följer applicerbara (sekretess) lagar, inklusive regler gällande marknadsföring via mail stipulerade i lag om telekommunikation. Din information kan aldrig spåras tillbaka till dig som individ och kommer endast att användas för interna rapporter av ConnectOpinions och deras partners. Dina svar och information kommer endast att analyseras i kombination med annan information och kan aldrig spåras tillbaka till dig som individ, såvida du inte ger uttryckligt tillstånd till det. Villkoren för sekretess nämnda på connectopinions.se är applicerbara på användningen av denna information av ConnectOpinions.

 

Artikel 8: Tjänsteprovision

8.1 ConnectOpinions har samlat ihop sina tjänster med största möjliga omsorg men med uteslutande av några garantier, löften eller skadeersättning av vilket slag som helst. Mer specifikt garanterar ConnectOpinions ej att:

  • tjänsterna kommer att fungera utan avbrott, är fria från virus, trojaner och andra fel och/eller defekter, eller att defekter kan lösas;
  • att mailutskick med den erbjudna informationen är lämpliga, uppdaterade, pålitliga och lagliga;
  • det inte finns inkomplett eller inkorrekt information i saldot med besparingar;
  • tredje parter använder tjänsterna olagligt.

8.2 ConnectOpinionss tjänster är för personlig, ej kommersiell användning. Du kan endast använda tjänsterna när och om de är tillgängliga. ConnectOpinions reserverar sig rätten att justera, ändra, avsluta, begränsa eller blockera tillgången till sina tjänster eller en del av dem vid vilken tidpunkt som helst utan specificering av anledning. ConnectOpinions erbjuder panelmedlemmar möjligheten att delta i enkäter och tjänster från direkta partners till  ConnectOpinions, nämligen pristävlingar; rabattkoder; och liknande kampanjer. Deltagande i enkäter är helt frivilligt.

8.3 ConnectOpinions gör alla rimliga ansträngningar för att skydda tjänsten mor förlust och/eller någon typ av illegal användning av din personliga information eller ditt konto. ConnectOpinions implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta och tar samtidigt hänsyn till teknologins status.

8.4 ConnectOpinions har rätten att tillfälligt stänga ner sin tjänst eller att begränsa den om det är nödvändigt för underhåll eller justering utan att bli tvungna att betala något skadestånd.

8.5 Panelen Inzicht B.V. är fri att kombinera paneler eller att dela upp dem så länge typen av tjänst är samma.

 

Artikel 9: Innehåll på webbsida

9.1 Trots den konstanta omtanken och omsorgen ConnectOpinions lägger på sin webbsidas layout och den inkluderade informationen kan ConnectOpinions inte garantera helhet, korrekthet eller kontinuitet av informationen och innehåller på webbsidan.

9.2 ConnectOpinions kan aldrig hållas ansvariga för innehållet på sin webbsida och är inte ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan bli resultat av relevanta uttrycken.

9.3 Inga rättigheter kan erhållas från information på webbsidan connectopinions.se och omfattningen som denna information är passande för anledningen till användningen av informationen. All information, produkter och tjänster erbjuds i deras aktuella skick och är utan (uttrycklig) garanti eller försäkran om deras helhet, lämplighet för viss användning eller ej.

 

Artikel 10: Användarmaterial

10.1 Du är den enda ansvariga personen för innehåll, material, information och kommentarer som du använder, laddar upp eller skickar i samband med tjänsterna (“användarmaterial”). Du är den enda personen som ansvarar för alla godkännanden, tillstånd och/eller licenser för tredjeparter som krävs för användarmaterialet. Om du skickar användarmaterial kan detta offentliggöras och delas med tredjeparter, inklusive men inte begränsat till ConnectOpinionss kunder, kunder till ConnectOpinionss kunder och externa leverantörer av tjänster. Användarmaterial kan också vara ljud, video, bilder eller likhet med en person som skickar användarmaterial och får inte inkludera något material som är skyddat av copyright eller som är varumärke för tredjeparter. Användarmaterial får inte vara ljud, video eller bilder eller likhet a någon annan än användaren. Du kommer inte att få kompensation för användarmaterialet.

10.2 Genom att använda, ladda upp eller skicka användarmaterial i samband med tjänster ger du härmed ConnectOpinions ett evigt, oåterkalleligt, obegränsat, oöverförbart, globalt, royaltyfritt rätt och tillstånd att behandla, kopiera, skicka, publicera, visa, skapa delat arbete, reproducera, justera, distribuera eller annars ändra eller sprida på vilket sätt som helst utan någon form av kompensation eller notifiering.

10.3 Du är den enda ansvariga personen för användarmaterial och ConnectOpinions kan inte och kommer inte granska allt användarmaterial och ConnectOpinions är inte ansvariga för användarmaterialet. ConnectOpinions reserverar sig rätten att ta bort, omplacera eller behandla användarmaterial som enligt ConnectOpinionss åsikt är: (i) i konflikt med de allmänna villkoren, (ii) i konflikt med lagar om copyright eller trademark eller är (iii) förolämpande, förtal, obscena eller annars oacceptabla.

 

Artikel 11: Allmänt

11.1 Om du inte har varit aktiv i panelen på sex månader (inte loggat in, inte läst mail, inte registrerat folk, etc.) kommer ditt medlemskap automatiskt utan förvarning avslutas. Saldot på ditt konto till den tidpunkten kommer att avslutas och ditt konto förstörs.

11.2 ConnectOpinions har alltid rätt att justera dessa allmänna villkor och kommer att informera dig om detta så väl som möjligt. Du hittar den applicerbara versionen av de allmänna villkoren på connectopinions.se. Efter justering av de allmänna villkoren är de gamla villkoren ogiltiga. Dispyter kan endast skickas till den auktoriserade domstolen i Nederländerna. Holländsk lag är applicerbar på denna panelen och de allmänna villkoren.

11.3 ConnectOpinions kan alltid justera denna panelen, till exempel ändra (monetära) priser och fördelning av saldo.

11.4 Om du inte samtycker med förändringar av de allmänna villkoren måste du avregistrera dig. Genom att fortsätta vara medlem samtycker du automatiskt till alla ändringar av villkoren.

11.5 Vid fall av misslyckade resultat reserverar ConnectOpinions sig rätten att avsluta panelen.

11.6 Du är den enda ansvariga personen för att deklarera din eventuella inkomst via ConnectOpinions till Skatteverket.

11.7 Du går med på att hålla skadeslös, försvara och friskriva ConnectOpinions och dess moderbolag, filialer och samarbetspartners och deras medlemmar, förvaltare, aktieägare, direktörer, tjänstemän, anställda och representanter från och mot anspråk, skyldigheter, förlust, värderingar, belöningar, böter och kostnader och/eller utgifter av alla slag, inklusive men inte begränsat till resonable advokatkostnader och processkostnader uppkomna eller orsakade direkt eller indirekt av: (i) ditt överträdande eller brott mot de allmänna villkoren; och/eller (ii) din användning av och/eller deltagande i och/eller tillgång till tjänsterna.

 

Artikel 12: Avsluta medlemskap

12.1 Du kan avregistrera dig från deltagande i panelen när som helst genom att logga in på connectopinions.se, där du kan avregistrera dig. Du kommer då att få ett mail som bekräftar din avregistrering. När du har bekräftat det blir du avregistrerad från panelen. Du kan även begära avregistrering via mail adresserad till info@connectopinions.se.

12.2 Efter avslutat medlemskap kan du inte längre samla saldo och det redan samlade saldot kommer att avslutas.

12.3 Vid fall av bedrägeri, när du har uppgett inkomplett eller inkorrekt information och vid fall när du bryter mot de allmänna villkoren missbrukar du dina rättigheter som deltagare i panelen eller om du på något sätt orsakar skada på panelen har ConnectOpinions rätt, enligt alla våra andra rättigheter, att avsluta din registrering omedelbart och avsluta ditt konto och ditt tillhörande saldo.

 

Artikel 13: Otillåten användning

Du går med på att inte: (i) använda spindlar, robotar eller annan automatiserad datautvinningsteknik för att kategorisera, ladda ner, lagra eller på annat sätt reproducera eller distribuera information eller innehåll relaterat till tjänster eller att manipulera resultat från enkäter, lotteri eller tävling; (ii) agera för att störa en webbsida(or) eller användningen av en webbsida av en individ, inklusive men inte begränsande till att överbelasta en webbsida genom “flooding”, “mail bombing” eller “crashing”; (iii) skicka eller föra över virus, skadad data eller annan skadlig, störande eller destruktiv kod, fil eller information, inklusive men inte begränsande till spyware: (iv) samla personligt identifierbar information av eller om en annan användare av tjänsterna; (v) skicka obegärda mail, inklusive men inte begränsande till kampanjer och/eller reklam för produkter eller tjänster; (vi) öppna, använda eller bibehålla mer än ett (1) medlemskap i panelen; (vii) förfalska eller dölja sin sanna identitet; (viii) inkludera en del(ar) av en webbsida i en annan webbsida eller ändra utseendet av en webbsida; (ix) länka en annan webbsida till en sida av, på eller i en webbsida med tjänsterna, utan skriftligt godkännande från ConnectOpinions; (x) lägga ut eller föra över hotfullt, skamfullt, ärekränkande, obscent, pornografiskt, offensivt eller rebelliskt material eller innehåll eller material eller innehåll som kan skada den applicerbara lagstiftningen (som definieras här); (xi) delta i bedrägliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till accelererad slutföring av enkäter, slutföring av samma enkät flera gånger, dölja eller förfalska din identitet, uppge falska uppgifter under registreringen, skicka falsk enkätinformation, hämta eller försöka hämta belöningar och/eller incitament på ett bedrägligt sätt och påverka enkäter; (xii) applicera omvänd konstruktion på delar av tjänsterna eller utföra handlingar som kan avslöja källkod eller kringgå åtgärder eller kontroller använda för att stänga ute eller begränsa åtkomst av webbsida, innehåll eller kod, förutom när detta uttryckligen är tillåtet av den applicerbara lagstiftningen; (xiii) delta i kriminella eller olagliga handlingar; (xiv) använda begränsat innehåll (som definieras här) som innebär ett brott mot dessa villkor; eller (xv) uppmuntra och/eller rådge en person, inklusive men inte begränsat till en anställd av ConnectOpinions, att utföra en handling som är förbjudet enligt dessa villkor. Du bekräftar och samtycker till att Nederländerna helt samarbetar med alla lagliga förfrågningar om avslöjande (till exempel förfrågningar från rätten eller stämning).

 

Artikel 14: Slutligen

14.1 Vid fall av bedrägeri och/eller brott mot de tidigare nämnda reglerna, återkallas ditt saldo och ditt konto tas bort. Informationen kommer att skickas till relevanta myndigheter om det anses nödvändigt. Din tillgång till panelen kommer även att bli blockerad och du kommer inte att kunna delta igen i framtiden.

14.2 Som medlem kan du inte överklaga några fel som har gjorts av ConnectOpinions. Det är fördelaktigt för båda parter om detta rapporteras till ConnectOpinions av dig som medlem. Detta kommer sen att lösas av ConnectOpinions med gott förnuft.

14.3 Trots all omtanke ConnectOpinions lägger på panelen och de associerade tjänsterna kan det hända att du inte är nöjd. Du kan anmäla dina klagomål till oss via webbsidan connectopinions.se.

14.4 Det är inte tillåtet att skicka ovälkomna mail till andra människor eller på något sätt som någon kan läsa om panelen när du inte känner personen eller personen inte har efterfrågat det. Om detta händer kommer ditt medlemsskap att avslutas.

14.5 Lägga ut ovälkomna meddelanden eller skicka meddelanden utan tillstånd räknas som SPAM.

14.6 ConnectOpinions kan inte medge ansvar för otillåten användning av och/eller deltagande i panelen. Om du misstänker eller skulle kunna misstänka att det har varit inkorrekt saldo eller uttag från saldot är du tvungen att rapportera detta till ConnectOpinions. När du tar ut saldo som du har fått av misstag är du skyldig att betala skadestånd till ConnectOpinions för utbetalad mängd kapital av ConnectOpinions.

 

Artikel 15: Friskrivning

Tjänsterna, inklusive all information, frågeformulär, innehåll, material, kommentarer och tjänster tillhandahållna på eller via tjänsterna levereras i “aktuellt skick”.

ConnectOpinions bidrar inte med uttalande eller garantier relaterade till information, frågeformulär, innehåll, material, kommentarer, enkäter, produkter eller tjänster som tillhandahålls på eller via tjänsterna, inklusive men inte begränsat till.

ConnectOpinions avvisar härmed alla garantier, både uttryckta och underförstådda inklusive men inte begränsat till den underförstådda garantin mot intrång. Säljbarhet och passbarhet för ett särskilt syfte. ConnectOpinions garanterar inte att verktygen, teknologin eller funktionerna inkluderade i tjänsterna eller innehåll, material, kommentarer, information och/eller tjänster inkluderade däri kommer inte bli avbrutna eller innehåller inte några fel vars defekter kommer att bli åtgärdade, att systemen eller servrarna som stöder tjänsterna inte innehåller virus eller andra skadliga filer. ConnectOpinions erbjuder inte åtkomst till eller uppkoppling till internet och är inte och kommer inte att vara ansvariga för handlingar eller utelämnande av tredjeparter som hindrar, begränsar eller förebygger åtkomst till eller uppkopplingen med eller användningen av tjänster. Vill du gå med? Registrera dig.

ConnectOpinions - SE använder cookies. Genom att använda denna webbsida eller genom att klicka på acceptera till vänster, accepterar du användningen av cookies och uppsamlingen av information på denna bas av oss och av tredjeparter.