Sekretesspolicy

 

Version

Integritetspolicyn nedan är daterad 23-05-2018.

 

Identitet

ConnectOpinions, registrerad hos Trade register of the Chamber of Commerce under nummer 56080239 (hädanefter ‘ConnectOpinions’) är ansvariga enligt the Data Protection Act and the General Data Protection Regulation. Vi har även registrerat hanteringen av din personliga information hos the Personal Data Authority, under nummer M1589946. I denna integritetspolicy indikerar vi, bland andra, vems information vi kan samla in och hur ConnectOpinions använder informationen.

 

Kategorier personuppgifter

När du registrerar dig på connectopinions.se blir du ombedd att lämna dina (personliga) uppgifter. Följande personuppgifter kommer under alla omständigheter att behandlas av oss:

  • Namn och adressdetaljer
  • Mejladress
  • Telefonnummer

Vi behandlar även ditt IBAN-nummer (för utbetalningar) och profilfrågeformuläret, om du har slufört ett sådant.

 

Anledningen till insamling av information

Vid registrering hos connectopinions.se ber vi dig fylla i dina (personliga) uppgifter. Till exempel uppgifter som ditt namn, mejladress och/eller adressdetaljer. Vi använder denna informationen till att bjuda in dig till enkäter och för att betala ditt saldo/vunna priser. ConnectOpinions har dessutom möjlighet att skicka särskilda kommunikationsyttrande, till exempel från våra samarbetspartners eller klienter. I de enkäter du blir inbjuden till av ConnectOpinions, blir du ombedd om din åsikt eller att dela erfarenheter om olika ämnen. ConnectOpinions använder denna informationen för ändamålen att analysera och förbättra sitt tillhandahållande av tjänster åt sina kunder. Informationen från enkäterna behandlas anonymt. De behandlas på ett sådant sätt att det inte går att spåra tillbaka till individnivå.

ConnectOpinions fokuserar huvudsakligen på enkäter via internet. Men det är möjligt att vi bjuder in dig till skrivna, telefonerade eller fysiska enkäter. Du kan själv bestämma om du vill delta i dessa enkäter. Du är frivillig medlem i panelen och du kan alltid avregistrera dig på ConnectOpinions webbsida. Vi organiserar även speciella kampanjer för våra medlemmar, som rabatter, tävlingar med pris och andra liknande kampanjer.

Det är möjligt att kunderna får / spara (personlig) bakgrundsinformation under en undersökning. Detta händer aldrig i kombination med ditt förnamn, efternamn, e-post eller telefonnummer, men endast kombinerat med ett anonymt användarnamn. Exempel på bakgrundsinformation är kön, utbildningsnivå, ålder etc. Denna information används för olika ändamål, till exempel: 1) Vårt ersättningssystems tekniska funktion så att vi kan se om du har genomfört en undersökning. 2) Att möjliggöra (statistiska) forskningsanalyser för forskningsbyråer. 3) för att kontrollera om undersökningar är tillgängliga för dig hos våra kunder, i syfte att minimera chansen att bli screenad (inte kunna delta eftersom du inte hör till målgruppen). Forskningsbyråer finns över hela världen, vissa kunder ligger utanför EU. Vi kontrollerar naturligtvis mycket noggrant på kvalitets- och sekretessprocesserna. När detta inträffar kontrollerar vi alltid kvaliteten på våra kunder, till exempel genom att kontrollera om de är sekretessskyddsklassificerade.

 

På vilket annat sätt samlas information in, såsom cookies?

ConnectOpinions använder funktionalitet och teknik som försäkrar att webbsidan blir både användarvänlig, användbar och även mer personlig. Cookies är det med välkända exemplet på dessa typer av funktionalitet. ConnectOpinions använder två typer av cookies, främst funktionella cookies och analytiska cookies.

 

Funktionella cookies

Funktionella cookies används endast för att korrekt utföra enkäter som du får från Opinion Meters. dessa cookies försäkrar till exempel att en svarande inte kan delta flera gånger i en enkät. I visa fall betyder även detta att du kan fortsätta där du slutade och du slutar mitt i en enkät.

 

Analytiska cookies

Utöver funktionella cookies, använder ConnectOpinions analytiska cookies för panelens webbsida. Dessa analytiska cookies används för att analysera användningen av webbsidan connectopinions.se. Ingen annan information om användning av internet lagras.

ConnectOpinions användning av cookies är helt säker. Inga personliga uppgifter, såsom en mejladress kan tas från cookies. Ingen information från cookies eller personliga uppgifter kända av ConnectOpinions kommer att bli vidarebefordrade eller sålda till tredjeparter.

 

Lagringstid av din information

ConnectOpinions lagrar din information så länge som du är medlem i panelen. När du har avregistrerat dig avslutar ConnectOpinions hanteringen av din personliga information. Informationen som är känd av ConnectOpinions blir därefter ’hashade’. Detta betyder att informationen inte längre kan läsas men kan fortfarande användas för att demonstrera att alla mottagare av meddelande från ConnectOpinions har gett tidigare tillstånd för detta. Fem år efter avslutad lagringsperiod kommer panelmedlemmen att bli helt borttagen från panelen. Denna lagringsperiod är rekommenderad av Konsumentverket. På detta sätt kan vi demonstrera att alla mottagare av meddelanden från ConnectOpinions har gett tidigare tillstånd.

 

Skydd av din information

För att skydda din personliga information har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. På detta sättet är din personliga information skyddad mot förlust av någon form av olaglig hantering. Denna säkerhetsåtgärd inkluderar, bland andra, användningen av SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) kryptering och andra krypteringsmetoder. Vid fall av avregistrering ‘hashas’ den känsliga informationen från personen ifråga med en SHA256-algoritm. När information som alla normal sett kan läsa ‘hashas’ blir den oläsbar. Det är dessutom i princip omöjligt att återfå ursprungsinformationen på grund av de kryptografiska egenskaperna av kodningen.

 

Vilka rättigheter har du?

Den generella lagen om dataskydd ger medlemmar kontroll över deras personliga information. Nedan kan du hitta rättigheterna du har som medlem av en panel hos ConnectOpinions, baserat på punkterna som särskiljer den generella lagen om dataskydd:

 

Rättighet till granskning

Som medlem av en panel har du rätt att efterfråga vilken del av din information som används och att granska informationen. ConnectOpinions delar in informationen i återhämtningsbar och ej återhämtningsbar information.

 

Återhämtningsbar information

Medlemmar i ConnectOpinions har rätten att granska sin egen personliga information. ConnectOpinions hanterar endast information som du själv har bidragit med. På ConnectOpinions behandlar vi endast följande information:

  • Namn och adressdetaljer
  • Mejladress
  • Telefonnummer
  • Registreringstillfälle

 Vi behandlar även ditt IBAN-nummer (för utbetalningar) och profilfrågeformuläret, om du har slufört ett sådant.

Du kan alltid granska och ändra informationen på ditt konto. Det gör du genom att logga in med ditt personliga inlogg och väljer rubriken ’profil’ i menyn. Kontonummer förstörs omedelbart efter att betalningen har överförts, enligt riktlinjerna för lagen om generell datahantering.

 

Ej återhämtningsbar information

När du är medlem hos ConnectOpinions, går du med på att delta i våra kunders enkäter. ConnectOpinions granskar sina kunder noga och samarbetar endast med marknadsundersökningar. Kunderna är främst forskningsbyråer, konsultverksamhet, utbildningsinstitut och andra liknande grupper. ConnectOpinions samarbetar aldrig med kommersiella frågeformulär som är tänkta för att sälja produkter och/eller tjänster till dig.

Via en inbjudan från ConnectOpinions refereras du till intressentens (kundens) frågeformulär. Detta göra anonymt, baserat på ditt unika ‘användar-ID’. Svar på frågeformuläret fylls i anonymt och direkt med intressenten (kunden). ConnectOpinions behandlar inte denna informationen. Rätten att granska inkluderar därför inte tillgång till anonyma svar som används för statistisk research och all data du tillhandahåller till kunderna.

 

Rätt att göra invändningar / för att begränsa hanteringen / att bli bortglömd

Varje panelmedlem har rätten att motsätta sig, begränsa hanteringen och att ’bli bortglömd’. Med efterfrågan av en av dessa rättigheter kommer ConnectOpinions att avregistrera panelmedlemmen. Så fort panelmedlemmen är avregistrerad från panelen kommer medlemmens information att bli ’hashad’. Detta betyder att informationen inte längre kan läsas men fortfarande kan användas för att demonstrera att alla mottagare av meddelanden från ConnectOpinions har gett tidigare tillstånd att ta emot mail. Efter fem år avslutas lagringsperioden, nämnt ovan, och panelmedlemmen kommer att bli helt borttagen från panelen. Detta gäller endast information som är behandlad av ConnectOpinions.

 

Justeringar

Detta meddelande om behandling av personuppgifter kan justeras. Om ConnectOpinions implementerar justeringar på policyns regler, riktlinjer eller andra villkor som refereras eller hänvisas till i detta meddelande kommer ConnectOpinions tillkännage den justerade versionen på hemsidan eller via mail. Vi råder dig att regelbundet kontrollera vår integritetspolicy. Om du inte samtycker till justeringarna kan du välja att avsluta ditt avtal med ConnectOpinions.

 

Kontakt

ConnectOpinions gör allt de kan för att hantera alla klagomål så bra som möjligt och för att lösa dem på ett tillfredställande sätt för panelmedlemmen. Om du har några frågor eller synpunkter om vårt integritetsmeddelande var vänlig kontakta oss via info@connectopinions.se eller via vår kontaktform.

ConnectOpinions - SE använder cookies. Genom att använda denna webbsida eller genom att klicka på acceptera till vänster, accepterar du användningen av cookies och uppsamlingen av information på denna bas av oss och av tredjeparter.